Stedelijk groen

Een stukje natuur de stad in brengen
Hoe richten we deze wijk 'ecologisch' en aantrekkelijk in?, Hoe zorgen we voor meer biodiversiteit in de openbare ruimte?, Wat is het optimale maaibeheer voor deze bermen? 

Zomaar enkele van de vele vraagstukken waar je als gemeente tegenaan loopt. Voor de ecologische inrichting van de openbare ruimte kijk ik vanuit de breedte naar een terrein en hoe deze past in het geheel van de wijk. Hoe steekt de bodem in elkaar? Waar zit de ecologische aansluiting? Wat zijn de mogelijkheden? Wat is de wens van de bewoners? Hoe zorgen we voor een duurzaam beheer voor de langere termijn? Door onder andere deze vragen te beantwoorden komen we middels een ontwerp of beheerplan tot een optimale oplossing voor mens, dier en plant.
198969120 2998914063727384 1956884100475510453 n